Castellano | Galego
Ficha de solicitude: Obradoiro de iniciación á curtametraxe en galego

Instrucións:

  • Mediante este formulario poderá realizar a inscrición no programa Obradoiro de iniciación á curtametraxe en galego
  • Todos os campos se deben de cubrir obrigatoriamente.
  • Unha vez cuberta a solicitude, mostrarase un enlace para descargar e imprimir un xustificante a modo de confirmación do envío.
  • IMPORTANTE SE ES MENOR DE IDADE: unha vez seleccionado/a no curso, tes que presentarte ca autorización paterna ou do teu tutor/a legal, acompaña pola fotocopia do DNI da persoa que asina.

•Perdeu o xustificante da súa preinscrición? Obteña aquí unha copia.

 

Datos persoais
Nome:
Apelidos:
NIF/NIE:
Data de nacemento:
Sexo: Home Muller
Teléfono:
Email:
Unha vez realizada a solicitude, enviarase unha copia do xustificante a esta dirección de email.
Centro:
Curso:
Grupo:

Introduza o texto que ve na imaxe. Si non o ve correctamente, prema no ligazón Cargar outra imaxe para xerar unha nova imaxe.

Imaxe Captcha [Cargar outra imaxe ]
Texto da imaxe *: